s934 skręcenie i naderwanie stawu skokowego odszkodowanie

S934 Skręcenie i Naderwanie Stawu Skokowego: Odszkodowanie w Polsce – Skąd Uzyskać Pieniądze?

Skąd można uzyskać pieniądze za skręcenie stawu skokowego?

Skręcenie stawu skokowego to uraz, który często skutkuje bólem, obrzękiem i ograniczeniem ruchu. W przypadku takiego urazu, poszkodowany może starać się o odszkodowanie na wiele sposobów. Najczęściej pieniądze można uzyskać z:

 • Polisy NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – Polisa NNW zapewnia świadczenia w razie urazów, takich jak s934 skręcenie i naderwanie stawu skokowego. Kwota odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu.
 • Ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) – Jeśli uraz jest wynikiem wypadku spowodowanego przez inną osobę, np. potknięcie się o niezabezpieczony kabel w sklepie, pieniądze można uzyskać z polisy OC sprawcy.
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – Jeżeli skręcenie stawu skokowego wystąpiło w wyniku wypadku przy pracy, poszkodowany może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS.
 • Polisy dodatkowej – W ramach prywatnej polisy zdrowotnej, oprócz świadczeń wypłacanych za sam uraz, można uzyskać wsparcie w kosztach leczenia, rehabilitacji oraz opieki.
 • Reklamacji i odwołania – W przypadkach odmowy wypłaty odszkodowania za skręcenie stawu, warto skorzystać z prawa do reklamacji oraz niezależnej opinii lekarskiej, aby podważyć decyzję ubezpieczyciela.

Aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej, w tym diagnozy, wyników badań (rentgen, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa), oraz dowodów na koszty leczenia i rehabilitacji. Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie, dlatego warto zasięgnąć porady specjalisty, który pomoże w dopełnieniu formalności i zwiększeniu szans na uzyskanie należnej rekompensaty.

Jakie odszkodowanie przysługuje za skręcenie stawu skokowego w Polsce?

Skręcenie stawu skokowego to uraz, który może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i finansowych. Aby uzyskać odszkodowanie za ten rodzaj urazu, konieczne jest spełnienie kilku wymagań oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów. Kod urazu s934 skręcenie i naderwanie stawu skokowego odszkodowanie odszkodowania w Polsce objęte są szczegółowymi przepisami, które określają wysokość świadczeń.

Najważniejsze kroki w uzyskaniu odszkodowania:

 • Diagnoza: Przede wszystkim należy uzyskać dokładną diagnozę od lekarza. Skręcenie stawu skokowego objawia się silnym bólem, dużym obrzękiem, ograniczonym ruchem i czasami krwiakiem. Kluczowe jest badanie fizykalne oraz ewentualne dodatkowe badania, takie jak rentgen, rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, które potwierdzą stopień urazu.
 • Leczenie: Leczenie skręcenia stawu skokowego może obejmować unieruchomienie stawu, stabilizację za pomocą bandaża elastycznego, fizykoterapię oraz, w cięższych przypadkach, nawet zabieg chirurgiczny. Dokładna dokumentacja medyczna jest niezbędna do uzyskania odszkodowania.
 • Rehabilitacja: Długość leczenia i rehabilitacji zależy od stopnia urazu. Może ona trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Organizacja rehabilitacji często wymaga dodatkowych nakładów finansowych, które mogą być refundowane w ramach odszkodowania.
 • Dokumenty: Należy złożyć dokumenty potwierdzające uraz i leczenie. Wymagane będą m.in. diagnoza, wyniki badań, opinia lekarska oraz rachunki za leczenie i rehabilitację.
 • Wsparcie finansowe: Osoby poszkodowane mogą również ubiegać się o pomoc finansową oraz różne formy wsparcia opiekuńczego i assistance medycznego, takie jak dostarczenie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i transport medyczny.

Wysokość odszkodowania za skręcony staw skokowy w Polsce jest określana na podstawie tabeli uszczerbków na zdrowiu. Skręcenie stawu sklasyfikowane pod kodem s934 skręcenie i naderwanie stawu skokowego odszkodowanie odszkodowania w Polsce może skutkować różnym poziomem świadczeń w zależności od stopnia urazu:

Stopień I: naciągnięcie więzadeł (1-5% uszczerbku na zdrowiu).

Stopień II: częściowe przerwanie więzadeł (6-10% uszczerbku na zdrowiu).

Stopień III: całkowite zerwanie więzadeł (11-20% uszczerbku na zdrowiu).

Przykładowe odszkodowania:

 • Dla skręcenia stawu skokowego o niskim stopniu (I) odszkodowanie może wynosić od 500 do 2000 zł.
 • Dla średniego stopnia (II) odszkodowanie może wynosić od 2000 do 5000 zł.
 • Dla wysokiego stopnia (III) odszkodowanie może wynieść od 5000 do ponad 10000 zł, w zależności od polisy oraz dodatkowych kosztów leczenia.

Ponadto, polisa NNW (od nieszczęśliwych wypadków), czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne mogą zawierać dodatkowe klauzule, które zapewnią specjalne świadczenia finansowe na okres leczenia i rehabilitacji. Warto również pamiętać, że niektóre ubezpieczenia obejmują okres karencji i limity odszkodowań, które mogą wpłynąć na ostateczne świadczenia.

Podsumowując, uzyskanie odszkodowania za skręcenie stawu skokowego w Polsce wymaga dokładnej dokumentacji medycznej, przygotowania odpowiednich dokumentów oraz znajomości warunków posiadanej polisy. Skontaktowanie się z lekarzem specjalistą i dokładne zdiagnozowanie urazu jest pierwszym krokiem w procesie uzyskania należnych świadczeń.

Wysokość odszkodowania za skręcenie stawu skokowego w zależności od polisy

Wysokość odszkodowania za skręcenie stawu skokowego może znacząco się różnić w zależności od warunków określonych w polisie ubezpieczeniowej.

1. Stopień uszkodzenia a wysokość odszkodowania

 • Skręcenie stopnia I (niewielkie naciągnięcie więzadeł) – od 1% do 5% sumy ubezpieczeniowej
 • Skręcenie stopnia II (częściowe przerwanie więzadeł) – od 5% do 15% sumy ubezpieczeniowej
 • Skręcenie stopnia III (całkowite zerwanie więzadeł) – od 15% do 25% sumy ubezpieczeniowej

2. Sumy ubezpieczenia i procent uszczerbku
Na przykład przy sumie ubezpieczenia wynoszącej 50 000 zł:

 • 1% z 50 000 zł dla skręcenia I stopnia to 500 zł
 • 10% z 50 000 zł dla skręcenia II stopnia to 5 000 zł
 • 20% z 50 000 zł dla skręcenia III stopnia to 10 000 zł

3. Wpływ dodatkowych świadczeń
Niektóre polisy oferują dodatkowe świadczenia, takie jak:

 • Assistance medyczny
 • Organizacja rehabilitacji
 • Pokrycie kosztów transportu medycznego
 • Dostarczenie leków i sprzętu rehabilitacyjnego

4. Dokumentacja i diagnoza
Aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest dostarczenie kompletu dokumentów medycznych, w tym:

 • Diagnozy lekarskiej
 • Zalecenia dotyczące leczenia i rehabilitacji
 • Wyniki badań (RTG, rezonans magnetyczny)

5. Przykłady odszkodowań w różnych przypadkach
Zgodnie z danymi statystycznymi z 2022 roku:

 • Za skręcenie stawu skokowego podczas wypadku komunikacyjnego ubezpieczyciel wypłacił średnio 8 000 zł
 • Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego u ucznia w szkole wynosiło średnio 3 000 zł
 • Pracownik, który doznał urazu stawu skokowego w pracy, uzyskał średnio 5 500 zł z tytułu odszkodowania ZUS

6. Wymogi prawne i regulacje
Zgodnie z prawodawstwem polskim, odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego przysługuje za trwały uszczerbek na zdrowiu. Odpowiednia tabela uszczerbków stanowi podstawę do określenia wysokości odszkodowania.

Wyraźnie widać, jak wiele czynników wpływa na wysokość odszkodowania za skręcenie i naderwanie stawu skokowego odszkodowania w Polsce. Kluczowe jest posiadanie kompleksowej polisy oraz pełna dokumentacja medyczna, aby efektywnie ubiegać się o należne świadczenia.

Najczęstsze problemy przy uzyskiwaniu odszkodowania za skręcenie stawu skokowego

W przypadku uzyskiwania odszkodowania za uraz stawu skokowego, oznaczonego jako s934 skręcenie i naderwanie stawu skokowego, poszkodowani w Polsce często napotykają na liczne przeszkody. Przykładowymi problemami są:

 • Brak odpowiedniej dokumentacji medycznej: Aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest posiadanie pełnej dokumentacji medycznej. Wymagane są nie tylko wyniki badań takich jak rentgen, rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, ale także pełen wywiad lekarski, diagnoza i szczegóły dotyczące leczenia oraz rehabilitacji.
 • Niekompletne zgłoszenie urazu: W wielu przypadkach poszkodowani nie podają wszystkich istotnych szczegółów zdarzenia, co może skutkować odrzuceniem wniosku. Ważne jest, aby dokładnie opisać sytuację, w której doszło do skręcenia stawu skokowego, oraz objawy takie jak silny ból, obrzęk, krwiak, niestabilność stawu czy trudności z obciążeniem nogi.
 • Niewłaściwe kwalifikacje urazu: Błędy w ocenie stopnia urazu mogą prowadzić do zaniżenia wysokości odszkodowania. Skręcenia stawu skokowego dzielą się na trzy stopnie: lekki, średni i ciężki. Każdy z nich ma inną kwalifikację procentową przy ocenie uszczerbku na zdrowiu, a co za tym idzie – różne kwoty odszkodowania.
 • Przepisy prawne i limity odszkodowań: Nawet przy odpowiednio zgłoszonym wniosku, limity wypłat oraz wyłączenia odpowiedzialności w polisie mogą znacząco wpłynąć na przyznaną kwotę. Warto zdiagnozować przyjęte w polisie warunki, takie jak okres karencji czy wyłączenia związane z aktywnościami sportowymi.
 • Wymagana niezależna opinia lekarska: Często niezbędne jest przedstawienie opinii niezależnego specjalisty, aby potwierdzić diagnozę i zakres leczenia. Koszty związane z dodatkową konsultacją mogą obciążyć poszkodowanego.
 • Procedury odwoławcze: W wielu przypadkach pierwsze decyzje ubezpieczycieli są niekorzystne. Poszkodowani muszą być przygotowani na proces odwoławczy, który może być czasochłonny i skomplikowany. Składając reklamacje, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w uzyskiwaniu odszkodowań.
 • Brak prywatnej polisy zdrowotnej: Osoby, które nie posiadają prywatnej polisy, mogą borykać się z dłuższymi czasami oczekiwania na badania, np. na rezonans magnetyczny, co opóźnia cały proces leczenia i uzyskiwania odszkodowania.

Podsumowując, aby skutecznie uzyskać odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego, warto zadbać o pełną dokumentację medyczną, dokładny opis zdarzenia oraz konsultację ze specjalistą w celu właściwej kwalifikacji urazu. Należy również znać warunki polisy oraz być przygotowanym na ewentualne odwołania. To kluczowe kroki, aby uzyskać należne wsparcie finansowe, które pomoże w powrocie do zdrowia.

Jak odwołać się od odmowy wypłaty odszkodowania za skręcenie stawu skokowego?

Otrzymanie odmowy wypłaty odszkodowania za uraz, jakim jest skręcenie stawu skokowego, może być niezwykle frustrujące, szczególnie gdy odczuwasz silny ból i borykasz się z ograniczeniami ruchu. Na szczęście, istnieją skuteczne kroki, które można podjąć, aby odwołać się od tej decyzji. Poniżej przedstawiamy praktyczne porady oraz niezbędne informacje dotyczące odwołania się od odmowy wypłaty odszkodowania za skręcenie i naderwanie stawu skokowego.

1. Zbierz niezbędne dokumenty

 • Dokładna diagnoza medyczna wraz z kodem ICD-10 s934 (skręcenie i naderwanie stawu skokowego).
 • Opis objawów, takich jak obrzęk, silny ból, krwiak, ograniczony ruch, trudności z obciążeniem stopy oraz niestabilność stawu.
 • Wyniki badań, które mogą obejmować rentgen, rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową.
 • Dokumentacja leczenia, w tym unieruchomienie stawu, zastosowanie bandaża elastycznego oraz plan fizykoterapii.
 • Świadectwa rehabilitacji, które mogą obejmować zabiegi i konsultacje specjalistyczne.

2. Przeanalizuj decyzję ubezpieczyciela
Zrozumienie przyczyn odmowy to kluczowy krok w procesie odwołania. Często ubezpieczyciele powołują się na wyłączenia odpowiedzialności, niewystarczającą dokumentację medyczną bądź limity odszkodowań. Sprawdź wszystkie wymogi formalne swojej polisy oraz zastrzeżenia zawarte w regulaminie.

3. Sporządź odwołanie
W odwołaniu powinno znaleźć się precyzyjne odniesienie do treści odmowy ubezpieczyciela oraz szczegółowe argumenty, które demonstrują podjęcie należnych kroków medycznych i diagnostycznych. Pomoże to w wykazaniu, że odrzucone roszczenie powinno być jednak uznane. Odwołanie powinno być podpisane przez Ciebie oraz załączone wszystkie zebrane dokumenty medyczne.

4. Skonsultuj się z niezależnym ekspertem
Jeżeli odwołanie nie przynosi oczekiwanego rezultatu, warto skorzystać z niezależnej opinii lekarskiej. Ekspert medyczny może dostarczyć szczegółową ocenę stanu zdrowia, opisującą stopień urazu i uzasadniającą konieczność wypłaty odszkodowania.

5. Składaj skargi do instytucji nadzorczych
W przypadkach, gdy odwołanie nie przynosi efektu, możliwe jest skierowanie się do instytucji nadzorczych, takich jak Rzecznik Finansowy. Złożenie skargi do Rzecznika może być skutecznym narzędziem w dochodzeniu swoich praw.

6. Rozważ dochodzenie sądowe
Jeśli wszystkie powyższe kroki zawiodą, warto rozważyć dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Proces sądowy może okazać się długotrwały, ale w wielu przypadkach przynosi pozytywne rezultaty w uzyskaniu należnego odszkodowania za doznany uraz.

Odwołanie się od odmowy wypłaty odszkodowania za skręcenie stawu skokowego może być złożonym procesem, jednak podejmując odpowiednie kroki i korzystając z dostępnych narzędzi, masz szansę na uzyskanie należnej rekompensaty. Pamiętaj, aby zbierać dokładną dokumentację medyczną i skonsultować się z ekspertami w dziedzinie ubezpieczeń oraz medycyny.

Ile procent uszczerbku na zdrowiu stanowi skręcenie stawu skokowego?

Skręcenie stawu skokowego to częsty uraz, który może prowadzić do różnego stopnia uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z polskimi normami i tabelami uszczerbków stosowanymi przez ZUS i inne instytucje ubezpieczeniowe, wysokość procentowa uszczerbku na zdrowiu w przypadku skręcenia stawu skokowego kodowanego jako s934 skręcenie i naderwanie stawu skokowego odszkodowanie odszkodowania w Polsce zależy od stopnia uszkodzenia.

 • W przypadku lekkiego skręcenia (stopień I) z naciągnięciem więzadeł i torebki stawowej, bez niestabilności stawu, uszczerbek na zdrowiu wynosi od 1 do 10%. Objawy obejmują łagodny ból i niewielki obrzęk.
 • Średni stopień uszkodzenia (stopień II) z częściowym przerwaniem więzadeł, wyraźnym bólem, obrzękiem i częściową niestabilnością oceniany jest na 10-25% uszczerbku na zdrowiu. W tym przypadku często pojawia się ograniczony ruch i trudności z obciążeniem stopy.
 • Ciężkie skręcenie (stopień III) z całkowitym zerwaniem więzadeł, dużym obrzękiem, intensywnym bólem i znaczną niestabilnością stawu może wiązać się z uszczerbkiem na poziomie 25-40%. W skrajnych przypadkach, gdy wystąpią dodatkowe komplikacje, takie jak martwica, zapalenie kości lub trwałe ograniczenie ruchomości, wartość ta może być jeszcze wyższa.

Dokładne procentowe określenie uszczerbku na zdrowiu jest istotne w procesie dochodzenia odszkodowania. Wysokość odszkodowania za skręcenie stawu skokowego może być zależna od wielu czynników, w tym od typu polisy ubezpieczeniowej oraz indywidualnej oceny lekarza orzecznika. W przypadku polis takich jak polisa NNW czy OC, procentowa wartość uszczerbku jest przeliczana na podstawie sumy ubezpieczenia i jej procentowego udziału.

W celu otrzymania odszkodowania konieczne jest zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów, takich jak diagnoza lekarska, wyniki badań obrazowych (rentgen, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa), oraz dokumentacja związana z leczeniem i rehabilitacją. W przypadku problemów z ustaleniem wartości odszkodowania, warto skonsultować się z niezależnym ekspertem lub prawnikiem specjalizującym się w dochodzeniu odszkodowań.

Przykłady przypadków uzyskania odszkodowania za skręcenie stawu skokowego

Przypadki uzyskania odszkodowania za skręcenie stawu skokowego są różnorodne i mogą obejmować wiele sytuacji, od wypadków w pracy po zdarzenia drogowe. Według kodu s934 skręcenie i naderwanie stawu skokowego, odszkodowanie w Polsce można uzyskać m.in. z tytułu prywatnej polisy zdrowotnej, ubezpieczenia OC czy też ze świadczeń ZUS.

 • Wypadek na śliskim chodniku: Skręcenie stawu skokowego, które wystąpiło w wyniku poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku może być podstawą do uzyskania odszkodowania. Zarządca drogi odpowiada za stan nawierzchni, a więc w takim przypadku możliwe jest dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC zarządcy drogi. Przykład: w jednym z takich przypadków poszkodowany uzyskał łączną kwotę 7000 zł, która pokryła koszty leczenia, rehabilitacji oraz ból i cierpienie.
 • Uraz w pracy: Jeśli do skręcenia stawu skokowego doszło w pracy, np. na skutek poślizgnięcia na mokrej podłodze, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. W takich przypadkach ZUS wypłaca świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu, którego wysokość zależy od procentowego uszczerbku. Odszkodowanie może również pochodzić bezpośrednio od pracodawcy, jeżeli okoliczności wskazują na jego odpowiedzialność (np. brak odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy).
 • Wypadek komunikacyjny: Skręcenie stawu skokowego jako wynik wypadku drogowego może również skutkować uzyskaniem odszkodowania z polisy OC sprawcy. Przykład: wypadek, w którym kierowca doznał skręcenia stawu skokowego, zakończył się wypłatą odszkodowania pokrywającego koszty leczenia i rehabilitacji w wysokości 12000 zł.
 • Potknięcie w markecie: W przypadku potknięcia się o nieodpowiednio zabezpieczony kabel w sklepie lub markecie, poszkodowany może dochodzić roszczeń z polisy OC właściciela obiektu. Przykładowo, za przypadek skręcenia stawu skokowego na skutek niezabezpieczonego kabla, poszkodowany otrzymał 8500 zł, co pokryło koszty leczenia, rehabilitacji oraz zmniejszenie dochodów związanych z niezdolnością do pracy.
 • Skręcenie w trakcie zajęć szkolnych: Dzieci, które doznały skręcenia stawu skokowego podczas lekcji wychowania fizycznego, mogą uzyskać odszkodowanie z polisy NNW. W jednym przypadku uczeń, któremu towarzyszył duży obrzęk i silny ból, otrzymał 3000 zł jako rekompensatę za koszty leczenia i rehabilitację.

Wysokość odszkodowania za skręcenie stawu skokowego zależy od stopnia urazu oraz indywidualnych okoliczności zdarzenia. Kluczowe jest również zebranie odpowiednich dokumentów takich jak diagnoza lekarska, wyniki badań (rentgen, rezonans magnetyczny), dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia i rehabilitacji, a także wszelkie rachunki związane z poniesionymi kosztami medycznymi.

Czy warto mieć dodatkową polisę zdrowotną na wypadek urazu stawu skokowego?

Podjęcie decyzji o wykupieniu dodatkowej polisy zdrowotnej na wypadek urazu stawu skokowego może być kluczowe dla zapewnienia sobie kompleksowej ochrony i wsparcia finansowego w sytuacji, gdy dojdzie do takiego zdarzenia. Skręcenie i naderwanie stawu skokowego to częste urazy, zwłaszcza wśród osób aktywnych fizycznie. Kod S934 w klasyfikacji urazów obejmuje „skręcenie i naderwanie stawu skokowego odszkodowanie odszkodowania w Polsce”. Otrzymanie odpowiedniej rekompensaty finansowej może znacząco poprawić proces leczenia i rehabilitacji.

Dlaczego warto rozważyć dodatkową polisę zdrowotną?

 1. Koszty leczenia i rehabilitacji: Uraz stawu skokowego może wymagać długotrwałego leczenia, w tym fizykoterapii, rehabilitacji oraz w niektórych przypadkach zabiegu chirurgicznego. Prywatna polisa zdrowotna może pokrywać koszty wizyt u specjalistów, badań diagnostycznych takich jak rentgen, rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, a także koszty związane z rehabilitacją stawu.
 2. Wsparcie finansowe: Dodatkowa polisa zdrowotna może obejmować assistance medyczny, który obejmuje organizację rehabilitacji, dostarczenie leków, transport medyczny czy nawet pomoc finansową i wsparcie opiekuńcze w okresie rekonwalescencji. Świadczenia te mogą być kluczowe dla zapewnienia pełnego powrotu do zdrowia.
 3. Szybka diagnostyka i leczenie: Mając prywatną polisę zdrowotną, można szybciej uzyskać dostęp do specjalistów, co jest niezwykle istotne w przypadku urazów stawu skokowego. Opóźnienia w diagnozie i leczeniu mogą prowadzić do poważniejszych komplikacji, takich jak trwała chwiejność stawu, niski stopień ruchomości czy przewlekły ból.

Skręcenie stawu skokowego, zwłaszcza gdy obejmuje poważniejsze stopnie urazu (II i III), często wymaga zaawansowanego leczenia. Polisy zdrowotne mogą obejmować różne formy leczenia, od unieruchomienia i bandaży elastycznych, po najbardziej skomplikowane zabiegi chirurgiczne. Zanim zdecydujesz się na konkretną polisę, zwróć uwagę na okres karencji, limity odszkodowań oraz wyłączenia odpowiedzialności. Dzięki temu będziesz pewny, że wybrana polisa odpowiada Twoim potrzebom i zapewnia pełną ochronę.

Podsumowując, posiadanie dodatkowej polisy zdrowotnej na wypadek urazu stawu skokowego jest inwestycją w zdrowie i spokój. Korzyści obejmują nie tylko pomoc finansową, ale również szybki dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, co znacząco skraca czas powrotu do pełnej sprawności. Warto przemyśleć wszystkie aspekty i wybrać polisę, która najlepiej zabezpieczy na wypadek tego rodzaju urazów.

Skąd można uzyskać pieniądze za skręcenie stawu skokowego?

Źródło Opis Szczegóły uzyskania
Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie oferowane przez pracodawcę lub indywidualnie nabyte Wymagana dokumentacja medyczna oraz zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.
Prywatne ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) Indywidualne ubezpieczenie od wypadków Wnioski oraz zaświadczenia lekarskie potrzebne do zgłoszenia roszczenia.
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Świadczenia chorobowe z ubezpieczenia społecznego Wypełniony wniosek, zaświadczenie od lekarza i pracodawcy.
Fundusz socjalny w miejscu pracy Pomoc finansowa oferowana przez pracodawcę Złożenie wniosku do działu kadr lub HR, zależne od polityki firmy.
Pomoc społeczna Wsparcie finansowe od gminy lub miasta Złożenie odpowiedniego wniosku w ośrodku pomocy społecznej.