złamanie ręki odszkodowanie pzu

Złamanie ręki – jak uzyskać odszkodowanie w PZU i monitorować proces w Polsce

Jak zgłosić szkodę i sprawdzić jej status w PZU

Zgłoszenie szkody w PZU może być kluczowe po urazie takim jak złamanie ręki, który kwalifikuje się do odszkodowania. Proces jest prosty i intuicyjny, a oto kroki, które należy podjąć:

 • Zgłoszenie szkody: Można to zrobić online, telefonicznie lub osobiście w oddziale. Najszybciej szkoda zostanie zgłoszona poprzez stronę internetową PZU. Wymagane będą dane personalne, numer polisy oraz szczegółowy opis zdarzenia.
 • Weryfikacja dokumentów: Po zgłoszeniu konieczne jest dostarczenie dokumentacji medycznej, która potwierdzi uraz. Konieczne będą raporty lekarskie, zdjęcia rentgenowskie oraz wszelkie inne dokumenty związane z hospitalizacją czy rehabilitacją.
 • Sprawdzenie statusu zgłoszenia: Status zgłoszenia można monitorować online za pomocą specjalnej aplikacji PZU dostępnej dla klientów. Alternatywnie można skontaktować się z konsultantem telefonicznie, podając numer zgłoszenia.
 • Decyzja i wypłata odszkodowania: Po analizie dostarczonych dokumentów, PZU podejmuje decyzję o przyznaniu odszkodowania. Wysokość świadczenia zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu, określonego zgodnie z tabelą uszczerbku na zdrowiu PZU. Przykładowo, złamanie ręki może oznaczać odszkodowanie wynoszące od kilku tys. do nawet kilkudziesięciu tys. złotych, zależnie od warunków polisy.

Warto zaznaczyć, że w PZU dostępne są nie tylko odszkodowania za złamanie ręki, ale także pomoc w czasie rehabilitacji, pokrycie kosztów hospitalizacji oraz operacji. W przypadku poważnych urazów, jakimi są złamania otwarte, ubezpieczenie może również obejmować koszty transportu medycznego i specjalistycznego sprzętu ortopedycznego. Aby uniknąć opóźnień i komplikacji, zawsze należy dokładnie przejrzeć warunki umowy oraz upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletne i aktualne.

Zgłoszenie szkody i sprawdzenie jej statusu w PZU jest procesem zorganizowanym i przyjaznym dla klienta, co pozwala na szybkie otrzymanie niezbędnego wsparcia finansowego i pokrycie kosztów leczenia. Dzięki temu ubezpieczenia w Polsce stają się bardziej dostępne i efektywne w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak złamanie ręki i potrzebna terapia.

Korzyści z ubezpieczenia po złamaniu ręki w Polsce

Złamanie ręki może prowadzić do poważnych trudności, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Jednym z najważniejszych zabezpieczeń przed finansowymi konsekwencjami urazów jest odpowiednie ubezpieczenie. W Polsce jednym z najczęściej wybieranych ubezpieczycieli jest PZU, które oferuje szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych na wypadek różnych zdarzeń, w tym złamań.

Złamanie ręki odszkodowanie PZU odszkodowania w Polsce to fraza, którą często spotykamy w kontekście wypłat odszkodowań za urazy. Warto zaznaczyć, że wysokość odszkodowania zależy głównie od wybranej sumy ubezpieczenia oraz rodzaju złamania. Na przykład, w przypadku złamania nadgarstka można otrzymać nawet do 5% sumy ubezpieczenia, co w przypadku polisy na kwotę 100,000 zł daje świadczenie w wysokości 5,000 zł.

Rodzaje złamań są kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość odszkodowania. Uraz obejmujący skomplikowane złamanie z przemieszczeniem może skutkować wyższą wypłatą, a dodatkowe koszty związane z rehabilitacją mogą być również pokryte. Statystycznie, złamania z przemieszczeniem stanowią ok. 20% wszystkich przypadków i zazwyczaj wymagają dłuższego leczenia.

Nie można zapominać o szpitalnych kosztach, które mogą być ogromne. Średni koszt jednodniowego pobytu w szpitalu w Polsce wynosi około 500 zł, a dłuższa hospitalizacja może łatwo nadwyrężyć domowy budżet. W przypadku odpowiedniej polisy, każdy dzień spędzony w szpitalu może być rekompensowany, co pozwala na lepsze zarządzanie finansami podczas leczenia.

Rehabilitacja jest kolejnym istotnym aspektem. Odpowiednia polisa może obejmować koszty rehabilitacji, które w Polsce wynoszą średnio od 1,000 zł do 10,000 zł za pełen cykl zabiegów. W ramach rozszerzonego pakietu ubezpieczenia, możliwe jest pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych, wizyt u specjalistów oraz zakupu niezbędnego sprzętu ortopedycznego.

Podsumowując, ubezpieczenie w przypadku złamania ręki w Polsce oferuje wiele korzyści, które mogą znacznie ułatwić proces powrotu do zdrowia. Warto starannie wybierać polisy, które nie tylko pokryją podstawowe koszty leczenia, ale również zapewnią dodatkowe wsparcie podczas całego procesu rehabilitacji. Dobre ubezpieczenie to inwestycja w zdrowie i spokój ducha, która może okazać się bezcenna w krytycznych momentach.

Przykładowo, dla dziecka uczącego się w szkole, koszt ubezpieczenia NNW może wynosić od 40 zł do 150 zł rocznie, a świadczenie za złamanie ręki w zależności od powagi urazu może wynieść od 500 zł do 3000 zł. To niewielki wydatek, który w razie wypadku może przynieść znaczną pomoc finansową.

W sytuacjach krytycznych, gdy w wyniku złamania ręki konieczne jest skorzystanie z transportu medycznego, dobre ubezpieczenie może pokryć również te koszty, co pokazuje, jak kompleksową ochronę może oferować odpowiednia polisa.

Wysokość odszkodowania za złamaną rękę w PZU

Złamanie ręki jest jednym z najczęstszych urazów, które mogą spotkać zarówno dzieci, jak i dorosłych. W przypadku posiadania polisy w PZU, można ubiegać się o odpowiednie odszkodowanie, które ma na celu złagodzenie finansowych skutków tego zdarzenia. Wysokość odszkodowania za złamaną rękę w PZU zależy od kilku istotnych czynników, takich jak rodzaj złamania, czy konieczność hospitalizacji i rehabilitacji. Złamanie ręki, odszkodowanie PZU, odszkodowania w Polsce – te słowa kluczowe mają tutaj swoje znaczenie.

 • Rodzaj złamania: W zależności od tego, czy mamy do czynienia ze złamaniem zamkniętym czy otwartym, kwota odszkodowania może się różnić. Zdecydowana większość polis przewiduje wyższe odszkodowanie za złamania z przemieszczeniem lub złamania otwarte, ze względu na ich większą skomplikowaną naturę i dłuższy czas leczenia.
 • Suma ubezpieczenia (SU): Odszkodowanie jest zwykle wyliczane jako procent od sumy ubezpieczenia. Dla przykładu, złamane nadgarstki lub palce mogą stanowić kilka procent SU, podczas gdy złamania w okolicy stawu łokciowego mogą stanowić nawet 10-15% SU. Jeśli suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł, za złamany nadgarstek można otrzymać od 5 000 do 10 000 zł.
 • Hospitalizacja i rehabilitacja: Jeśli złamanie ręki wymaga hospitalizacji lub rehabilitacji, odszkodowanie może obejmować te koszty. Na przykład, za każdy dzień pobytu w szpitalu można otrzymać od 50 do 300 zł, w zależności od warunków polisy. Koszty związane z rehabilitacją, w tym wizyty u specjalistów czy zakup sprzętu ortopedycznego, również mogą być zwrócone.
 • Pomoc assistance: W ramach niektórych umów można również liczyć na pomoc w zakresie transportu medycznego, dowozu leków czy wsparcia rehabilitacyjnego. To dodatkowe świadczenia, które mogą znacznie poprawić komfort pacjenta w trakcie leczenia.

Warto również zwrócić uwagę na możliwe wyłączenia odpowiedzialności, jakie mogą być zawarte w umowie. Typowe wyłączenia to sytuacje, w których złamanie nastąpiło podczas czynności wykraczających poza zakres normalnych działań ubezpieczeniowych, takich jak uprawianie sportów ekstremalnych, czy uczestnictwo w bójkach. Istotne jest, aby dokładnie zapoznać się z OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), aby uniknąć niespodzianek podczas zgłaszania roszczenia.

Aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest zgłoszenie zdarzenia do PZU i przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów, takich jak zaświadczenia lekarskie, wyniki badań czy rachunki za hospitalizację i rehabilitację. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela lub odwiedzić najbliższy oddział PZU.

Podsumowując, wysokość odszkodowania za złamaną rękę w PZU zależy od wielu zmiennych, w tym od rodzaju złamania, sumy ubezpieczenia, a także konieczności hospitalizacji i rehabilitacji. Rozsądnie dobrana polisa na życie z dodatkową ochroną na wypadek urazu może zapewnić nie tylko wsparcie finansowe, ale również szeroką pomoc w procesie powrotu do zdrowia.

Warunki otrzymania odszkodowania za złamaną rękę

Uraz w postaci złamania ręki może skomplikować codzienne funkcjonowanie, szczególnie gdy dotyczy ręki dominującej. Dlatego warto wiedzieć, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać odszkodowanie w Polsce. Aby uzyskać świadczenie z tytułu złamanie ręki PZU odszkodowania w Polsce, niezbędne jest spełnienie kilku kluczowych warunków.

1. Posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej

Polisa musi obejmować ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które uwzględnia zdarzenia takie jak złamanie ręki. Warto zaznaczyć, że podstawa polisa na życie nie zawsze obejmuje takie zdarzenia, dlatego warto dokupić umowę dodatkową. Przykładem może być dodatkowa polisa PZU zapewniająca ochronę na wypadek złamania kości.

2. Określenie rodzaju złamania

Rodzaj złamania ma znaczenie przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Złamania mogą być zamknięte lub otwarte, z przemieszczeniem lub bez. Warto również wiedzieć, że inne stawki obowiązują za złamanie śródręcza, palców czy nadgarstka. Na przykład złamanie nadgarstka może być wycenione na 5-10% sumy ubezpieczenia (SU).

3. Dokumentacja medyczna

Niezbędne jest dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej uraz. Dokumenty powinny zawierać opis diagnostyczny, plan leczenia oraz ewentualne operacje i rehabilitacje. Leczenie szpitalne czy operacja chirurgiczna również stanowią podstawy do dodatkowego odszkodowania, które może wynosić nawet do 100 000 zł w zależności od klasy operacji.

4. Termin zgłoszenia zdarzenia

Ważne jest zgłoszenie zdarzenia w odpowiednim terminie określonym w umowie ubezpieczeniowej. Zgłoszenie powinno być dokonane natychmiast po wypadku, najczęściej w terminie do 7 dni. Opóźnienie może skutkować odmową wypłaty świadczenia.

5. Wyłączenia odpowiedzialności

Każde ubezpieczenie ma określone wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku złamania ręki, mogą to być działania pod wpływem alkoholu, udział w bójkach czy prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) przed podpisaniem umowy.

6. Procentowe obliczanie świadczenia

Wysokość odszkodowania jest liczona procentowo wg tabeli uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo, złamanie kości ramiennej może być wycenione na 10-20% SU. Z kolei złamanie śródręcza lub palców – na 5-12% SU.

7. Dodatkowe świadczenia

Rehabilitacja oraz usługi assistance medycznego są często uwzględniane w polisach dodatkowych. Można otrzymać odszkodowanie na sprzęt ortopedyczny lub sesje z rehabilitantem, co może wynosić od 1000 do 10 000 zł.

Warunki otrzymania odszkodowania za złamanie ręki w Polsce są jasno określone przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Dla pełnej ochrony warto dokładnie przeczytać OWU i rozważyć wykupienie dodatkowych polis. Tak zbudowany pakiet ubezpieczeniowy pozwala na zabezpieczenie siebie oraz najbliższych w razie niespodziewanych urazów.

Rodzaje złamań ręki a wysokość odszkodowania

Złamanie ręki może być nie tylko bolesne, ale również kosztowne. Wysokość odszkodowania za złamanie ręki jest w Polsce zależna od wielu czynników, takich jak rodzaj złamania, stopień jego skomplikowania oraz warunki zapisane w polisie ubezpieczeniowej. Oto kilka kluczowych informacji dotyczących tego, jakie rodzaje złamań ręki mogą wpływać na wysokość wypłacanego odszkodowania i co warto wziąć pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia.

Rodzaje złamań a wysokość odszkodowania

 • Złamanie zamknięte – jest to najczęstszy rodzaj złamania ręki, gdzie kość nie przebija skóry. Odszkodowania za takie złamanie mogą wynosić od 1% do 5% sumy ubezpieczenia. Średnie odszkodowanie za złamanie zamknięte wynosi ok. 2 500 zł, ale ostateczna kwota zależy od warunków polisy.
 • Złamanie otwarte – tutaj kość przebija skórę, co często wymaga operacji chirurgicznej. Takie urazy są bardziej skomplikowane i mogą być wycenione na od 5% do 20% sumy ubezpieczenia. Średnio można spodziewać się odszkodowania rzędu 10 000 – 15 000 zł, jednak kwoty mogą być wyższe w zależności od oferowanego planu ubezpieczeniowego.

Wpływ na wysokość odszkodowania

 1. Rodzaj złamania – złamanie palców może być oceniane niżej niż złamanie nadgarstka lub przedramienia. Na przykład, złamanie palca może dawać odszkodowanie w wysokości 1-2% sumy ubezpieczenia, podczas gdy złamanie kości przedramienia to już 5-10%.
 2. Komplikacje medyczne – dodatkowe powikłania, takie jak konieczność operacji czy dłuższy pobyt w szpitalu, również podnoszą kwotę odszkodowania. W takich przypadkach możemy mówić o podwyższeniu odszkodowania o kolejne 2-5% sumy ubezpieczenia za każdą komplikację.
 3. Rehabilitacja – ubezpieczyciele często oferują dodatkowe świadczenia związane z rehabilitacją. Koszt zabiegów rehabilitacyjnych może wynosić od 1 000 do 10 000 zł, co może być refundowane w ramach umowy ubezpieczeniowej.

Zgłoszenie złamania a proces odszkodowawczy
Aby uzyskać odszkodowanie, złamanie ręki należy zgłosić niezwłocznie po zdarzeniu. Proces ten obejmuje:

 • złożenie wniosku o odszkodowanie,
 • przedłożenie dokumentacji medycznej potwierdzającej uraz (np. zdjęcia rentgenowskie, zaświadczenia lekarskie),
 • ewentualne konsultacje z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej.

Podsumowanie
Wysokość odszkodowania za złamanie ręki w Polsce zależy od rodzaju urazu i szczegółów polisy. Złamanie zamknięte może być mniej warte niż otwarte, a dodatkowe powikłania czy rehabilitacja mogą znacząco zwiększyć kwotę wypłaty. Przed wyborem ubezpieczenia warto więc dokładnie przeanalizować dostępne oferty i zakres ochrony, aby jak najpełniej zabezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Proces zakupu ubezpieczenia NNW w kontekście złamania ręki

Zakup ubezpieczenia NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kontekście złamania ręki to ważny krok, który pozwala zabezpieczyć siebie i najbliższych przed finansowymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. W Polsce, odszkodowania za złamania ręki mogą się znacznie różnić w zależności od wybranej polisy oraz warunków umowy. Przede wszystkim warto dokładnie przeanalizować zakres ochrony oferowany przez ubezpieczycieli, takich jak PZU.

1. Zdefiniowanie potrzeb: Zastanów się, jakiego rodzaju urazy najbardziej się obawiasz i jaka suma ubezpieczenia będzie odpowiednia. Ubezpieczenie NNW może obejmować nie tylko złamania ręki, ale także inne urazy, które mogą nastąpić.

2. Wybór odpowiedniej polisy: Polisy NNW różnią się zakresem oraz wysokością sum ubezpieczenia. Przed zakupem koniecznie sprawdź, jakie rodzaje złamań są objęte ochroną oraz jakie świadczenia przysługują za hospitalizację, rehabilitację i inne powiązane usługi. W PZU standardowe kwoty odszkodowania za złamanie ręki mogą wynosić od kilku tysięcy złotych, jednak mogą sięgać nawet do 10 000 zł, jeśli uwzględnia się dodatkowe koszty operacji i hospitalizacji.

3. Analiza tabeli uszczerbku na zdrowiu: Kluczowym dokumentem jest tabela uszczerbku na zdrowiu, która określa procentowy udział sumy ubezpieczenia przypadający na konkretny rodzaj złamania. Na przykład, złamanie kości ramieniowej może być wycenione na 10-20% sumy ubezpieczenia, co przy SU wynoszącej 50 000 zł daje odszkodowanie w wysokości od 5 000 do 10 000 zł.

4. Uwzględnienie dodatkowych usług: Polisy NNW często oferują szereg usług dodatkowych, takich jak assistance medyczne, dowóz leków, czy transport medyczny. Te usługi mogą znacznie zmniejszyć stres i koszty związane z doznanym urazem.

5. Warunki i wyłączenia: Przed podpisaniem umowy, upewnij się, że rozumiesz wszystkie warunki oraz ewentualne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Na przykład, niektóre polisy mogą nie obejmować złamań powstałych w wyniku uprawiania ryzykownych sportów bez dodatkowej ochrony.

Koszty i kwoty: Średni koszt ubezpieczenia NNW zależy od wielu czynników, w tym wieku ubezpieczonego, sumy ubezpieczenia i zakresu ochrony. Miesięczne składki mogą wahać się od 50 do 150 zł.

Proces zakupu ubezpieczenia NNW w kontekście złamania ręki wymaga dokładnego przeanalizowania wielu aspektów, aby zagwarantować sobie i swoim bliskim odpowiednią ochronę finansową w razie nieszczęśliwego wypadku.

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej przy złamaniu ręki

Złamanie ręki jest często zgłaszanym urazem, który wymaga wsparcia finansowego na m.in. leczenie i rehabilitację. Jednak nie każda polisa obejmuje pełne odszkodowanie za tego rodzaju kontuzje. W przypadku ubezpieczeń, takich jak te oferowane przez PZU, istnieją pewne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej, które warto znać, zanim zacznie się proces zgłoszenia szkody.

1. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności: Warto zaznaczyć, że wiele polis zawiera klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela w pewnych okolicznościach. Przykładowo, złamanie ręki odniesione w trakcie uczestnictwa w bójce, pod wpływem alkoholu lub bez ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdu, może nie skutkować wypłatą odszkodowania. Dodatkowo, niektóre polisy mają okres karencji (od 1 do 24 miesięcy), podczas którego nie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa.

2. Klasyfikacja według rodzaju złamania: Odszkodowania za złamania są wyliczane procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia (SU) i uzależnione od rodzaju złamania. Przykładowo, PZU stosuje tabelę, według której za złamanie jednej z kości paliczków kciuka można otrzymać do 12% SU, natomiast złamanie trzonu kości ramiennej może skutkować wypłatą odszkodowania na poziomie 20% SU.

3. Odszkodowanie za hospitalizację i rehabilitację: Ważnym elementem jest również czas spędzony w szpitalu oraz konieczność rehabilitacji. W razie hospitalizacji powyżej 3 dni możliwe jest uzyskanie odszkodowania wynoszącego od 10 zł do 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Odszkodowanie za rehabilitację może wynieść od 1000 zł do 100 000 zł, w zależności od wybranego pakietu ubezpieczeniowego.

4. Wyższe świadczenia w przypadku operacji: Otwarte złamanie ręki, wymagające operacji, może podnieść kwotę odszkodowania nawet do 100 000 zł, choć warto mieć na uwadze, że kwota ta zależy od klasy operacji określonej przez ubezpieczyciela (np. 10%, 25% lub 50% SU).

5. Znaczenie dodatków do polisy: Oprócz podstawowego ubezpieczenia warto rozważyć dodatki, takie jak assistance medyczne, które mogą zapewnić transport medyczny, dowóz leków czy rehabilitantów. Istotnym aspektem jest również NNW, które pokrywa m.in. koszty związane z czasową niezdolnością do pracy.

Zrozumienie, jakie ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej przy złamaniu ręki obowiązują w ramach konkretnej polisy, pozwala lepiej przygotować się na ewentualne trudności i zaplanować odpowiednie wsparcie finansowe. Wiedza o tym, jakie dokładnie świadczenia są przewidziane, pomoże w uniknięciu niepotrzebnych rozczarowań i umożliwi skuteczniejsze dochodzenie swoich praw w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie grupowe vs indywidualne na wypadek złamania ręki

Ubezpieczenie na wypadek złamania ręki może stanowić ważną kwestię w codziennym życiu, dlatego warto zrozumieć różnice między ubezpieczeniem grupowym a indywidualnym. Polisy grupowe, np. ubezpieczenie w miejscu pracy, często oferują standardowe warunki ochrony przy niższych kosztach składki, ponieważ są negocjowane zbiorowo. Jednak suma świadczeń może być niższa, a opcje personalizacji ograniczone.

Z kolei ubezpieczenie indywidualne pozwala na dostosowanie polisy do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Wybierając samodzielnie wykupioną polisę, możemy np. dokładnie określić sumę ubezpieczenia, zakres ochrony, a także dodać dodatkowe opcje, takie jak pokrycie kosztów operacji, rehabilitacji czy assistance medycznego. Pomimo wyższych składek, świadczenia są zwykle wyższe, co może oznaczać większe wsparcie finansowe w przypadku złamania ręki.

W ramach ubezpieczenia grupowego, możemy otrzymać standardowy pakiet wsparcia, ale to polisa indywidualna pozwala na pełniejsze zabezpieczenie w różnych sytuacjach życiowych. Na przykład, w PZU odszkodowania za złamanie ręki mogą obejmować dodatkowe koszty związane z leczeniem szpitalnym czy zakupem sprzętu ortopedycznego. Proces zgłoszenia szkody jest w obu przypadkach podobny, ale indywidualne polisy zwykle dają więcej możliwości personalizacji wniosków i opcji kontaktu z ubezpieczycielem.

Porównując oba rodzaje ubezpieczeń, warto uwzględnić, że polisa grupowa może oferować niższe koszty składki na skutek korzystnych warunków negocjacyjnych dla większej liczby ubezpieczonych osób. Jednak suma potencjalnych świadczeń za złamanie ręki będzie wyższa w przypadku polis indywidualnych, co może przeważyć na korzyść tych drugich, szczególnie w obliczu poważniejszych urazów wymagających dłuższej rehabilitacji. Na przykład, za rehabilitację po złamaniu ręki możesz uzyskać jednorazowo nawet 10 000 zł w ramach indywidualnego ubezpieczenia.

Ostateczny wybór między ubezpieczeniem grupowym a indywidualnym zależy od indywidualnych potrzeb, możliwości finansowych oraz preferencji co do zakresu ochrony. Niezależnie od wybranego modelu, kluczowe jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz tabelą procentową uszczerbku na zdrowiu, aby dokładnie zrozumieć, co obejmuje polisa oraz na jaką pomoc możemy liczyć w przypadku złamania ręki.